Tarieven


Reguliere zitting fysiotherapie €35,00
Behandeling fysiotherapie aan huis €50,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €40,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis €55,00
Screening €15,00
Intake en onderzoek na screening €45,00
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie €55,00
Intake en onderzoek na verwijzing €50,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis €60,00
Eenmalig consult €50,00
Telefonische zitting (per 15 minuten) €20,00
Tarieven Fysiotherapie per 1 januari 2021

Deze tarieven gelden alleen wanneer u geen aanvullende verzekering heeft. Boon & van Oort – Fysiotherapie & Revalidatie heeft met alle zorgverzekeraars een contract.